akademiskcoaching.se | På svenska
18234
page-template-default,page,page-id-18234,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Det här är Akademisk Coaching

 

Det är kanske inte så välkänt, att många studenter aldrig avslutar sina studier. Det gäller både gymnasiet och högskolan. Det handlar om så många som cirka en tredjedel. Detta är ett problem både för individen, om hen inte får ut sin examen, och för samhället, som har satsat pengar och behöver välutbildad arbetskraft. Det finns också en grupp forskarstudenter, som inte avslutar sin avhandling, av olika skäl.

 

Det var i detta läge vi startade Akademisk Coaching, där vi erbjuder uppsatshjälp och annan hjälp, på alla nivåer.

 

På Akademisk Coaching arbetar disputerade forskare och lärare med lång erfarenhet. Vi arbetar mest via e-post och Skype, men kan även träffas. Studenter behöver ofta hjälp med uppsatsen, men det kan även handla om en svår tenta, en presentation, en b-uppsats eller något annat.

 

Forskare kan sitta med en artikel eller forskningsansökan med tidspress, eller det kan vara så att man helt enkelt har kört fast och behöver en utomståendes blick.

 

Uppsatshjälp

 

Det är inte ovanligt att studenter kör fast i uppsatsarbetet. Efter många år som student har en lärt sig att plugga till tentor. Men när man ska skriva sin examens- eller kandidatuppsats, måste man arbeta på ett helt annat sätt. Det kan även gälla avhandlingar.

 

Ett av problemen är den begränsade handledningen. Om man inte hinner med uppsatsen på utsatt tid kanske man står där vid terminens slut med en halvfärdig uppsats utan handledning och med växande panik. För att då ska man klara att avsluta uppsatsen på egen hand.

 

Det är inte helt ovanligt att ens gamla ”c-uppsats” hänger kvar i flera år. Det är segt att ta upp en halvfärdig gammal uppsats och försöka avsluta den på egen hand. Ibland är empirin gammal, hur ska en hantera det? Ibland har man ändrat sig, lärt sig mer och finner uppsatsen naiv eller du behöver kanske uppdatera litteraturen. Vanligen är handledningstimmarna slut. Samtidigt har en börjat jobba och har familj, och har flyttat från studieorten för länge sedan. Att gå tillbaka till högskolan är inte realistiskt.

 

Med stöd från Akademisk Coaching kan du alltså studera på distans, när det passar dig. Du kan skicka din uppsats, vi läser den och ger feedback direkt.

 

Uppsatshjälpen är indelad i tre delar

 

Det vanligaste problemet med uppsatsen är att studenter saknar en klar plan. Hur ska jag visa att min argumentation är rimlig? Det kanske finns en bättre teori än den här, men vilken? Studenter kan ha jobbat i månader, men fortfarande inte ha formulerat ett syfte, som kan skapa en röd tråd i texten. Materialet blir överväldigande. Man får den ena idén efter den andra och förlorar sig i litteraturen.

 

  • Det viktigaste är att skapa en plan. Vi diskuterar syfte och frågeställningar, empiri och teori, liksom lämplig litteratur. Vi kan gå in i ännu mer detalj i planeringen.

 

  • När du har en halvfärdig text läser vi den för att sedan diskutera den tillsammans: Är viktiga begrepp definierade? Är användningen av begrepp konsekvent? Besvarar den empiriska delen de frågeställningar du arbetar med? Vi ställer frågor som: Kan du förklara det här tydligare? Motivera varför du valde bort teori x?

 

  • Allra sist behövs en språkgranskning. Är texten välskriven och tydlig? Du kan be en annan student, vän eller kanske någon i familjen att läsa uppsatsen, för att få tips på vad som kan vara otydligt för läsaren m.m.

 

Vi fokuserar på del ett och två. Språkgranskning kan dock vara viktigt att få extra hjälp med, t.ex. om svenska inte är ens första språk.

 

Det är viktigt att påpeka, att vi skriver inte uppsatsen åt dig. Det är olagligt, det är kontraproduktivt och destruktivt:

 

En student förstod inte poängen med att skriva uppsats. Hon hjälpte dock en kompis, hon tyckte att hon kunde göra det, för att hon var ”duktig” i skolan, men hon tyckte att det var meningslöst: Min kompis ska ju bli lärare, hon kommer aldrig att skriva en uppsats igen!

 

Men det är inte det som är poängen. Det viktiga är att man får en inblick i hur vetenskapligt arbete går till. Hur en vetenskaplig text produceras. Därför att en sak är säker: Vi kommer alla att läsa texter framöver. Texter som är gjorda för att övertyga oss om olika saker. Texter som påstår hur saker och ting är. Och då är det viktigt att kunna läsa sådana texter med kritiska ögon, att ha verktyg för att börja undersöka textens sanningsvärde. I arbetet eller privat.

 

Tillfället att skriva en uppsats kan bli en möjlighet att verkligen studera något du är intresserad av. Det kan också vara en ingång till ett arbete. Att det är svårt är inget skäl att ge upp, det är svårt. Med dessa ord hoppas vi att du får ny kraft att ta itu med uppsatsarbetet.

Det här är Akademisk Coaching

 

Det är kanske inte så välkänt, att många studenter aldrig avslutar sina studier. Det gäller både gymnasiet och högskolan. Det handlar om så många som cirka en tredjedel. Detta är ett problem både för individen, om hen inte får ut sin examen, och för samhället, som har satsat pengar och behöver välutbildad arbetskraft. Det finns också en grupp forskarstudenter, som inte avslutar sin avhandling, av olika skäl.

 

Det var i detta läge vi startade Akademisk Coaching, där vi erbjuder uppsatshjälp och annan hjälp, på alla nivåer.

 

På Akademisk Coaching arbetar disputerade forskare och lärare med lång erfarenhet. Vi arbetar mest via e-post och Skype, men kan även träffas. Studenter behöver ofta hjälp med uppsatsen, men det kan även handla om en svår tenta, en presentation, en b-uppsats eller något annat.

 

Forskare kan sitta med en artikel eller forskningsansökan med tidspress, eller det kan vara så att man helt enkelt har kört fast och behöver en utomståendes blick.

 

Uppsatshjälp

 

Det är inte ovanligt att studenter kör fast i uppsatsarbetet. Efter många år som student har en lärt sig att plugga till tentor. Men när man ska skriva sin examens- eller kandidatuppsats, måste man arbeta på ett helt annat sätt. Det kan även gälla avhandlingar.

 

Ett av problemen är den begränsade handledningen. Om man inte hinner med uppsatsen på utsatt tid kanske man står där vid terminens slut med en halvfärdig uppsats utan handledning och med växande panik. För att då ska man klara att avsluta uppsatsen på egen hand.

 

Det är inte helt ovanligt att ens gamla ”c-uppsats” hänger kvar i flera år. Det är segt att ta upp en halvfärdig gammal uppsats och försöka avsluta den på egen hand. Ibland är empirin gammal, hur ska en hantera det? Ibland har man ändrat sig, lärt sig mer och finner uppsatsen naiv eller du behöver kanske uppdatera litteraturen. Vanligen är handledningstimmarna slut. Samtidigt har en börjat jobba och har familj, och har flyttat från studieorten för länge sedan. Att gå tillbaka till högskolan är inte realistiskt.

 

Med stöd från Akademisk Coaching kan du alltså studera på distans, när det passar dig. Du kan skicka din uppsats, vi läser den och ger feedback direkt.

 

Uppsatshjälpen är indelad i tre delar

 

Det vanligaste problemet med uppsatsen är att studenter saknar en klar plan. Hur ska jag visa att min argumentation är rimlig? Det kanske finns en bättre teori än den här, men vilken? Studenter kan ha jobbat i månader, men fortfarande inte ha formulerat ett syfte, som kan skapa en röd tråd i texten. Materialet blir överväldigande. Man får den ena idén efter den andra och förlorar sig i litteraturen.

 

  • Det viktigaste är att skapa en plan. Vi diskuterar syfte och frågeställningar, empiri och teori, liksom lämplig litteratur. Vi kan gå in i ännu mer detalj i planeringen.

 

  • När du har en halvfärdig text läser vi den för att sedan diskutera den tillsammans: Är viktiga begrepp definierade? Är användningen av begrepp konsekvent? Besvarar den empiriska delen de frågeställningar du arbetar med? Vi ställer frågor som: Kan du förklara det här tydligare? Motivera varför du valde bort teori x?

 

  • Allra sist behövs en språkgranskning. Är texten välskriven och tydlig? Du kan be en annan student, vän eller kanske någon i familjen att läsa uppsatsen, för att få tips på vad som kan vara otydligt för läsaren m.m.

 

Vi fokuserar på del ett och två. Språkgranskning kan dock vara viktigt att få extra hjälp med, t.ex. om svenska inte är ens första språk.

 

Det är viktigt att påpeka, att vi skriver inte uppsatsen åt dig. Det är olagligt, det är kontraproduktivt och destruktivt:

 

En student förstod inte poängen med att skriva uppsats. Hon hjälpte dock en kompis, hon tyckte att hon kunde göra det, för att hon var ”duktig” i skolan, men hon tyckte att det var meningslöst: Min kompis ska ju bli lärare, hon kommer aldrig att skriva en uppsats igen!

 

Men det är inte det som är poängen. Det viktiga är att man får en inblick i hur vetenskapligt arbete går till. Hur en vetenskaplig text produceras. Därför att en sak är säker: Vi kommer alla att läsa texter framöver. Texter som är gjorda för att övertyga oss om olika saker. Texter som påstår hur saker och ting är. Och då är det viktigt att kunna läsa sådana texter med kritiska ögon, att ha verktyg för att börja undersöka textens sanningsvärde. I arbetet eller privat.

 

Tillfället att skriva en uppsats kan bli en möjlighet att verkligen studera något du är intresserad av. Det kan också vara en ingång till ett arbete. Att det är svårt är inget skäl att ge upp, det är svårt. Med dessa ord hoppas vi att du får ny kraft att ta itu med uppsatsarbetet.

Det här är Akademisk Coaching

 

Det är kanske inte så välkänt, att många studenter aldrig avslutar sina studier. Det gäller både gymnasiet och högskolan. Det handlar om så många som cirka en tredjedel. Detta är ett problem både för individen, om hen inte får ut sin examen, och för samhället, som har satsat pengar och behöver välutbildad arbetskraft. Det finns också en grupp forskarstudenter, som inte avslutar sin avhandling, av olika skäl.

 

Det var i detta läge vi startade Akademisk Coaching, där vi erbjuder uppsatshjälp och annan hjälp, på alla nivåer.

 

På Akademisk Coaching arbetar disputerade forskare och lärare med lång erfarenhet. Vi arbetar mest via e-post och Skype, men kan även träffas. Studenter behöver ofta hjälp med uppsatsen, men det kan även handla om en svår tenta, en presentation, en b-uppsats eller något annat.

 

Forskare kan sitta med en artikel eller forskningsansökan med tidspress, eller det kan vara så att man helt enkelt har kört fast och behöver en utomståendes blick.

 

Uppsatshjälp

 

Det är inte ovanligt att studenter kör fast i uppsatsarbetet. Efter många år som student har en lärt sig att plugga till tentor. Men när man ska skriva sin examens- eller kandidatuppsats, måste man arbeta på ett helt annat sätt. Det kan även gälla avhandlingar.

 

Ett av problemen är den begränsade handledningen. Om man inte hinner med uppsatsen på utsatt tid kanske man står där vid terminens slut med en halvfärdig uppsats utan handledning och med växande panik. För att då ska man klara att avsluta uppsatsen på egen hand.

 

Det är inte helt ovanligt att ens gamla ”c-uppsats” hänger kvar i flera år. Det är segt att ta upp en halvfärdig gammal uppsats och försöka avsluta den på egen hand. Ibland är empirin gammal, hur ska en hantera det? Ibland har man ändrat sig, lärt sig mer och finner uppsatsen naiv eller du behöver kanske uppdatera litteraturen. Vanligen är handledningstimmarna slut. Samtidigt har en börjat jobba och har familj, och har flyttat från studieorten för länge sedan. Att gå tillbaka till högskolan är inte realistiskt.

 

Med stöd från Akademisk Coaching kan du alltså studera på distans, när det passar dig. Du kan skicka din uppsats, vi läser den och ger feedback direkt.

 

Uppsatshjälpen är indelad i tre delar

 

Det vanligaste problemet med uppsatsen är att studenter saknar en klar plan. Hur ska jag visa att min argumentation är rimlig? Det kanske finns en bättre teori än den här, men vilken? Studenter kan ha jobbat i månader, men fortfarande inte ha formulerat ett syfte, som kan skapa en röd tråd i texten. Materialet blir överväldigande. Man får den ena idén efter den andra och förlorar sig i litteraturen.

 

  • Det viktigaste är att skapa en plan. Vi diskuterar syfte och frågeställningar, empiri och teori, liksom lämplig litteratur. Vi kan gå in i ännu mer detalj i planeringen.

 

  • När du har en halvfärdig text läser vi den för att sedan diskutera den tillsammans: Är viktiga begrepp definierade? Är användningen av begrepp konsekvent? Besvarar den empiriska delen de frågeställningar du arbetar med? Vi ställer frågor som: Kan du förklara det här tydligare? Motivera varför du valde bort teori x?

 

  • Allra sist behövs en språkgranskning. Är texten välskriven och tydlig? Du kan be en annan student, vän eller kanske någon i familjen att läsa uppsatsen, för att få tips på vad som kan vara otydligt för läsaren m.m.

 

Vi fokuserar på del ett och två. Språkgranskning kan dock vara viktigt att få extra hjälp med, t.ex. om svenska inte är ens första språk.

 

Det är viktigt att påpeka, att vi skriver inte uppsatsen åt dig. Det är olagligt, det är kontraproduktivt och destruktivt:

 

En student förstod inte poängen med att skriva uppsats. Hon hjälpte dock en kompis, hon tyckte att hon kunde göra det, för att hon var ”duktig” i skolan, men hon tyckte att det var meningslöst: Min kompis ska ju bli lärare, hon kommer aldrig att skriva en uppsats igen!

 

Men det är inte det som är poängen. Det viktiga är att man får en inblick i hur vetenskapligt arbete går till. Hur en vetenskaplig text produceras. Därför att en sak är säker: Vi kommer alla att läsa texter framöver. Texter som är gjorda för att övertyga oss om olika saker. Texter som påstår hur saker och ting är. Och då är det viktigt att kunna läsa sådana texter med kritiska ögon, att ha verktyg för att börja undersöka textens sanningsvärde. I arbetet eller privat.

 

Tillfället att skriva en uppsats kan bli en möjlighet att verkligen studera något du är intresserad av. Det kan också vara en ingång till ett arbete. Att det är svårt är inget skäl att ge upp, det är svårt. Med dessa ord hoppas vi att du får ny kraft att ta itu med uppsatsarbetet.